Handa na ba kayo sa bagong Laking V-22?

Laking V-22 Gamefowl Regimen (Mang Nick)

Laking V-22 Gamefowl Regimen Testimonial (Boknoy)

Laking V-22 Masterbrand Product Launch & Press Conference

1st Belman Distributors Conference Highlights

1st Belman Distributors Plant Tour

©2023 Belman Laboratories | Laking V-22.com. All rights reserved.